Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

PRODLOUŽENÍ OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU DO 11.4.2020
vytvořeno 30.03.2020, vložil Miloš Čihák

Vláda ČR prodloužila omezení volného pohybu do 11. dubna 2020. Stejně dlouho pak budou zavřené také restaurace a většina obchodů. V souvislosti s tím by lidé měli chodit pouze do práce, nakoupit a domů.

DALŠÍ OMEZENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI OD 30.3.2020
vytvořeno 26.03.2020, vložil Miloš Čihák

S ohledem na aktuálně nižší poptávku po cestování, dochází od pondělí 30. března 2020 k dalšímu omezení dopravní obslužnosti. Jedná se o nevyužívané nebo málo využívané autobusové a vlakové spoje. V autobusové dopravě dochází k dočasnému omezení provozu turistických spojů, dále k redukci spojů na trasách, kde je za normálních okolností d dopravní špičce interval spojů 15 nebo 30 minut. Na železničních tratích Královéhradeckého kraje  dojde k dočasnému snížení rozsahu provozu osobních a spěšných vlaků. V pracovních dnech bude zajištěn tzv. "nedělní provoz", který na některých tratích znamená prodloužení intervalu spojení, případně dřívější ukončení provozu. k "nedělnímu provozu" budou zachovány první ranní vlakové spoje do práce. Veškerí inforace lze získat na www.idos.cz nebo na Call centru IDS Oredo tel. 491 580 333. Přehled omezení - viz. příloha.

Přiložené soubory:
AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ A INFORMACE KE KORONAVIRU
vytvořeno 25.03.2020, vložil Miloš Čihák

Doporučení a další informace - viz. příloha.

Přiložené soubory:
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
vytvořeno 25.03.2020,změněno 25.03.2020, vložil Miloš Čihák

Ministerstvo zdravotnictví rozšířilo a upřesnilo nařízení vlády o omezení volného pohybu osob a formou mimořádného opatření jej doplnilo o ustanovení, v němž je explicitně uvedeno, že se „nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné”.

VLÁDA ČR PRODLOUŽILA OMEZENÍ DO 1. DUBNA 2020
vytvořeno 23.03.2020,změněno 24.03.2020, vložil Miloš Čihák

Veškerá opatření, která vláda vydala v nouzovém stavu, se prodlužují do 1. dubna. Nadále tak zůstává uzavřená většina obchodů a restaurací. Zákaz se netýká výdeje pokrmů okénkem nebo prodeje jídla s sebou bez vstupu do provozovny. Otevřené mohou zůstat prodejny potravin, lékárny, drogerie, prodejny výpočetní techniky, malých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství, květinářství nebo prodejny zdravotnických prostředků. Nadále platí zákaz volného pohybu. Nevztahuje se na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Došlo ke změně v nakupování pro seniory. Pouze pro seniory je ve velkých obchodech (nad 500 m/2) nově vyhrazen čas od 8.00 do 10.00 hod., v menších obchodech toto opatření neplatí. 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM V DOBĚ EPIDEMIE
vytvořeno 20.03.2020,změněno 20.03.2020, vložil Miloš Čihák

Státní zdravotní ústav vydal stanovisko k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a Ministerstvo životního prostředí pak sdělení k nakládání s ochrannými rouškami. Domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec. V naší obci prozatím platí varianta ukládání uvedeného odpadu do nádob na komunální odpad. Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění. 
Stanovisko SZÚ:
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1
 Doporučení MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

NABÍDKA ZAJIŠTĚNÍ OBĚDŮ A NÁKUPŮ SENIORŮM NEBO JINAK POTŘEBNÝM OBČANŮM
vytvořeno 18.03.2020, vložil Miloš Čihák

Agentura Domácí péče z Českého Meziříčí (Mgr. Zuzana Luňáková) nabízí seniorům a jinak potřebným občanům naší obce rozvoz obědů za cenu 74,- Kč + 17,- Kč dovoz, tedy celkem 91,- Kč za oběd. V současné době je k dispozici na zapůjšení 15 termo ešusů, ale je možné využít i vlstní, které nemusí být termo. Ešusy budou v případě potřeby zapůjčeny zdrama. Agentura dále nabízí seniorům, kteří nemají možnost pomoci od rodinných příslušníků, bezpatně využít možnost nákupů od dobrovolníků a to také bezplatně. V případě potřeby se obracejte na paní Luňákovou, tel. 603 555 813.

ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR - POVINNÉ NOŠENÍ ROUŠEK NA VEŘEJNOSTI
vytvořeno 18.03.2020, vložil Miloš Čihák

Vláda ČR schválila povinné nošení roušek na veřejnosti. Opatření platí od půlnoci z 18. na 19.3.2020.

ROZHODNUTÍ HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
vytvořeno 18.03.2020, vložil Miloš Čihák

Hejtman Královéhradeckého kraje nařizuje na území Královéhradeckého kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky, šála a obdobné prostředky chránící dýchací cesty). nařízení platí od 18.3.2020 12.00 hod. do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu.

Přiložené soubory:
OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY V BOLEHOŠTI
vytvořeno 18.03.2020, vložil Miloš Čihák

Pošta v Bolehošti bude až do odvolání otevřena následovně : Po - 13.00-16.00, Út - 8.00-11.00, St - 13.00-16.00, Čt - 8.00-11.00, Pá - 8.00-11.00 hod.

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU V LEDCÍCH
vytvořeno 16.03.2020,změněno 16.03.2020, vložil Miloš Čihák

V rámci prevence proti šíření nákazy koronavirem jsou do odvolání omezeny úřední hodiny Obecního úřadu Ledce. Úřední hodiny jsou stanoveny na čtvrtek od 18.00-19.00 hod. Návštěvu uskutečněte pouze v nutném případě. Děkujeme za pochopení.

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU, PROVOZ ÚLOŽIŠTĚ ODPADŮ V ÚVOZU
vytvořeno 16.03.2020,změněno 16.03.2020, vložil Miloš čihák

Poplatek za svoz komunálního odpadu lze až do odvolání uhradit pouze na účet obce, poplatek nechoďte prosím platit osobně na obecní úřad. V případě potřeby bude termín pro zaplacení posunut. Provoz úložiště odpadů v úvozu je až do odvolání pozastaven.  

OMEZENÍ PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK OD 16.3.2020
vytvořeno 14.03.2020, vložil Miloš Čihák

S platností od 16.3.2020 budou veškeré autobusové linky provozovány v režimu "letních prázdnin". Spojení je dostupné na www.idos.cz. V případě dotazů se obraťte na Call centrum IREDO 491 580 333. Více - viz. příloha.

Přiložené soubory:
NABÍDKA ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPŮ PRO POTŘEBNÉ OBČANY
vytvořeno 14.03.2020,změněno 14.03.2020, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad Ledce nabízí starším občanům, občanům v karanténě, příp. i jiným občanům vyžadující pomoc zajištění nezbytného nákupu potravin, léků a jiného důležitého sortimentu. Nabídka je určena pro ty, o které se nemá možnost postarat někdo z blízkých. V případě potřeby se kdykoli obracejte telefonicky na starostu obce M. Čiháka (tel. 602 201 806, 605 060 898) nebo místostarostku obce O. Grusovou (602 201 806)

VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU 12.3.2020
vytvořeno 12.03.2020, vložil Miloš Čihák

Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti české republiky vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR NOUZOVÝ STAV  na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. 

Přiložené soubory:
INFORMACE KE KORONAVIRU COVID-19.
vytvořeno 10.03.2020,změněno 13.03.2020, vložil Miloš čihák

V příloze textu jsou informace ke koronaviru COVID - 19, k zavedeným opatřením, dopručení.

Přiložené soubory:
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ROK 2020
vytvořeno 27.02.2020,změněno 27.02.2020, vložil Miloš Čihák

Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 500,- KČ za osobu lze hradit od 5. března  do 30.dubna 2020 na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo převodem na účet č. 1242069339/0800 ( variabilní symbol=číslo popisné, do kolonky "Zpráva pro příjemce" uvést jméno poplatníka, počet osob, příp. část obce). Známku na popelnici si lze vyzvednout po zaplacení poplatku na obecním úřadu rovněž ve čtvrtek 18.00-20.00 hod.

 Zprávy pro občany

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - SEZNAM NEMOVITOSTÍ S NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝM VLASTNÍKEM - STAV K 1.2.2020
vytvořeno 26.03.2020, vložil Miloš Čihák

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona  č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1.2.2020.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .

Přiložené soubory:
PROVOZ ÚLOŽIŠTĚ ODPADŮ V ÚVOZU V ROCE 2020
vytvořeno 01.03.2020, vložil Miloš Čihák

Provoz úložiště odpadů bude po zimní přestávce zahájen v sobotu 14. března 2020. Provozní doba úložiště odpadů je každou sobotu od 10.00-12.00 hodin. Občané zde mají k dispozici kontejnery na velkoobjemový a kovový odpad. Možnost uložení větví, stavební suť na úložišti ukládat nelze. Kontejnery na bioodpad jsou k dispozici po celý rok za úložištěm odpadů ( nejsou oploceny). Nádoba na použitý rostlinný olej je umístěna za knihovnou.

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI - 1.POL. 2020
vytvořeno 05.12.2019, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. polovině roku 2020 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 1.1. (svoz bude uskutečněn vyjímečně ve čtvrtek 2.1.),15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6. a 17.6.2020.

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM A UŽIVATELŮM POZEMKŮ- ÚDRŽBA OCHRANNÉHO PÁSMA VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ
vytvořeno 28.10.2019, vložil Miloš Čihák

Společnost ČEPS a.s. jako vlastník a provozovatel zvlášť/velmi vysokého napětí upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků na nichž se toto vedení nachází na povinnost údržby ochranného pásma. Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 metrů. bližší informace - viz. příloha.

Přiložené soubory:
UPOZORNĚNÍ - ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
vytvořeno 21.09.2019,změněno 21.09.2019, vložil Miloš Čihák

ČEZ Distribuce a.s. ve smyslu ustanovení §25 odst.3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb.(energetický zákon) vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na než zasahuje ochanné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce a.s. . Více viz příloha. 

Přiložené soubory:
SLUŽBA PRO OBČANY - ZASÍLÁNÍ ZPRÁV POMOCÍ SMS
vytvořeno 12.06.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům bezplatnou službu "Zasílání zpráv pomocí SMS". Pomocí SMS zpáv budou občané v případě zájmu informováni o aktuálním dění v obci. Stačí na obecním úřadu dát písemný souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) a poskytnou své telefonní číslo k účelu zasílání SMS zpráv. Více viz,. přiložený leták.

Přiložené soubory: