Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LEDCE 30.9.2020
vytvořeno 17.09.2020,změněno 17.09.2020, vložil Miloš Čihák

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ledce se uskuteční ve středu 30. září 2020 od 17.00 hod. v hasičské klubovně za obchodem v Ledcích. Program zasedání - viz. příloha

 

Přiložené soubory:
CESTA ZA POKLADEM PŘES LEDECKÉ RYBNÍKY 26.9.2020
vytvořeno 10.09.2020, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad Ledce pořádá  pro malé i velké příznivce obecních výletů letos trochu netradiční výlet. V sobotu 26. září se vydáme na "Cestu za pokladem přes ledecké rybníky". Sraz účastníků v 10.00 hod. na místním hřišti.  V případě nepříznivého počasí se akce ruší. Zájemci se mohou hlásit na OÚ nebo v místním obchodě do 24.9.2020. Více - viz. příloha.

Přiložené soubory:
LEDECKÉ POSVÍCENÍ 19.9.2020
vytvořeno 03.09.2020,změněno 03.09.2020, vložil Miloš Čihák

Klub netradičních nápadů Ledce srdečně zve občany na Ledecké posvícení, které se uskuteční v sobotu 19. září 2020 od 16.00 hod. v areálu koupaliště. Kačeny nutno objednat nejpozději do středy 16. září 2020 na tel. 604 104 276 nebo emailu smida.honza@gmail.cz.

Přiložené soubory:
NOHEJBALOVÝ TURNAJ "ZLATÁ LEDECKÁ KECKA" 19.9.2020
vytvořeno 03.09.2020,změněno 03.09.2020, vložil Miloš Čihák

Nohejbalový turnaj trojic neregistrovaných hráčů "Zlatá ledecká kecka" se uskuteční v sobotu 19. září 2020. Turnaj se uskuteční na místním hřišti od 9.00 hod. (prezentace do 8.30 hod.),startovné 200,- Kč na tým. Přihlášky do 17.9.2020 na tel. 604 104 276, email:smida.honza@gmail.com.Během celého dne bude zajištěno bohaté občerstvení. 

Přiložené soubory:


Zprávy pro občany

STUDIE "PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ DĚDINY A MOŽNOSTI JEJICH VYMEZENÍ V ÚPD KRAJE A OBCÍ"
vytvořeno 03.09.2020,změněno 03.09.2020, vložil Miloš Čihák

V současné době je připravována studie "Přirodě blízká protipovodňová opatření v rámci povodí Dědiny a možnosti jejich vymezení v ÚPD kraje a obcí.„ Zadavatelem studie je Královéhradecký kraj, zpracovatelem pak společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Probíhají intenzivní jednání zástupců obcí se zpracovatelem k předloženému konceptu uvedené studie. Samotná  studie může mít v budoucnu značný vliv na život v naší obci, proto je naší snahou informovat občany o všech důležitých skutečnostech, které jsou v konceptu studie obsaženy. Bohužel zpracovatel studie nesouhlasí se zveřejněním konceptu studie na webových stránkách obce, tak aby byla přístupna veřejnosti. Veškeré informace ke studii proto zájemci obdrží na obecním úřadu, po tel. domluvě i mimo úřední hodiny. Dne 30. září 2020 proběhne od 18.00 hod. na obecním úřadu mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce, kde budou občané o návrhu studie informováni.

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - SEZNAM NEMOVITOSTÍ S NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝM VLASTNÍKEM - AKTUALIZACE K 1.8.2020
vytvořeno 27.08.2020, vložil Miloš Čihák

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona  č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1.8.2020.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .

 

Přiložené soubory:
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI VE 2. POL. ROKU 2020
vytvořeno 19.07.2020,změněno 19.07.2020, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude ve 2. polovině roku 2020 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 1.7.,15.7.,29.7.,12.8.,26.8.,9.9.,23.9.,7.10.,21.10.,4.11.,18.11.,2.12.,                                16.12.,30.12.2020.

PROVOZ CYKLOBUSŮ V ROCE 2020
vytvořeno 31.05.2020,změněno 31.05.2020, vložil Miloš Čihák

Cykobusy do turistických regionů budou v roce 2020 v provozu od 30.května do 28. září. Opět budou jezdit každou sobotu a neděki, navíc také v pondělní svátky 6. července a 28. září. Jídní řády - viz. příloha.

Přiložené soubory:
PROVOZ ÚLOŽIŠTĚ ODPADŮ V ÚVOZU V ROCE 2020
vytvořeno 01.03.2020, vložil Miloš Čihák

Provoz úložiště odpadů bude po zimní přestávce zahájen v sobotu 14. března 2020. Provozní doba úložiště odpadů je každou sobotu od 10.00-12.00 hodin. Občané zde mají k dispozici kontejnery na velkoobjemový a kovový odpad. Možnost uložení větví, stavební suť na úložišti ukládat nelze. Kontejnery na bioodpad jsou k dispozici po celý rok za úložištěm odpadů ( nejsou oploceny). Nádoba na použitý rostlinný olej je umístěna za knihovnou.

 

SLUŽBA PRO OBČANY - ZASÍLÁNÍ ZPRÁV POMOCÍ SMS
vytvořeno 12.06.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům bezplatnou službu "Zasílání zpráv pomocí SMS". Pomocí SMS zpáv budou občané v případě zájmu informováni o aktuálním dění v obci. Stačí na obecním úřadu dát písemný souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) a poskytnou své telefonní číslo k účelu zasílání SMS zpráv. Více viz,. přiložený leták.

Přiložené soubory: