Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LEDCE
vytvořeno 02.06.2020, vložil Miloš Čihák

Obec Ledce připravuje změnu územního plánu. Občané mohou podávat písemné připomínky a požadavky na obecní úřad Ledce do 2.7.2020.

BRIGÁDA NA ČIŠTĚNÍ KOUPALIŠTĚ 5.6.2020
vytvořeno 28.05.2020, vložil Miloš Čihák

Brigáda na čištění koupaliště a natírání laviček a stolů se uskuteční v pátek 5. června 2020 od 17.00 hod. Občerstvení zajištěno - otevřen stánek na koupališti.

Přiložené soubory:
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ "LEDCE CUP" 5.7.2020
vytvořeno 27.05.2020,změněno 27.05.2020, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad a Klub netradičních nápadů Ledce ve spolupráci s Mikroregionem Třebechovicko pořádají v neděli 5.července 2020 tradiční turnaj v malé kopané "LEDCE CUP". Startovné 500,-  na družstvo, prezentace 8.00-8.30 hod.Hraje se dle pravidel malé kopané na dvou hřištích - šotolina a tráva. Bohaté občerstvení zajištěno. Přihlášky na tel. 604 104 276 nejpozději do 2. července, e-mail: smida.honza@gmail.com

Přiložené soubory:
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LEDCE 8.6.2020
vytvořeno 26.05.2020, vložil Miloš Čihák

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ledce se uskuteční v pondělí 8.6.2020 od 18.00 hod. na obecním úřadu.

Přiložené soubory:
PLÁN ROZVOLŇOVÁNÍ PROTIKORONAVIROVÝCH OPATŘENÍ OD 25.5.2020
vytvořeno 15.05.2020,změněno 15.05.2020, vložil Miloš Čihák

Od 25. května budou opětovně otevřené restaurace, bary, bazény, budou povoleny hromadné akce, kterých se bude moci zúčastnit až 300 osob. Od 8. června bude pak navýšen maximální počet osob na 500 a od 22. června až na 1000 osob.  Od tohoto data budou moci lidé rovněž využívat na sportovištích včetně bazénů i sprchy a toalety. I na sportovní akce se přitom vztahuje limit 300 osob.  Vedle toho otevřou své vnitřní prostory zoologické a botanické zahrady a budou umožněny návštěvy zdravotnických a sociálních zařízení. Školní výuka by měla až do konce června, tedy do konce školního roku nepovinnou formou a studenti i žáci budou moci pokračovat v distančním studiu. Ve školních skupinách bude moci být maximálně 15 studentů. Veškerá opatření jsou podobně jako v minulosti podmíněna tím, že nedojde ke zhoršení epidemiologické situace. Pokud by ke zhoršení došlo, mohla by se opatření rozvolňovat později.

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ 12.6.2020
vytvořeno 14.05.2020, vložil Miloš ČIhák

Hromadné očkování psů proti vzteklině proběhne v naší obci v pátek 12. června 2020 a to v následujících časech: 17.45 hod. - Klášter (náves), 18.00 hod.  - Ledce(náves) a 18.30 hod. Újezdec (náves). Vakcinaci provede MVDr. Jaroslav Šedivý. Cena za očkování - 120,- KČ, kombinovaná vakcína (psinka, parvoviroza, hepatitida a vzteklina) - 500,- KČ.  Možnost zakoupení tablet na odčervení a přípravků proti blechám a klíšťatům.

5. SRAZ PŘÁTEL ZNAČKY JAWA SE V PLÁNOVANÉM TERMÍNU 13.6.2020 NEBUDE KONAT
vytvořeno 20.04.2020,změněno 20.04.2020, vložil Miloš Čihák

Zdravíme všechny příznivce Jawy! Bohužel, vše nasvědčuje tomu, že současná omezení potrvají i v době plánovaného termínu srazu.Sraz je proto přesunut na pozdější dobu, s největší pravděpodobností na konec prázdnin. O přesném teremínu a dalších podrobnostech Vás budeme průběžně informovat. Držte se a na viděnou v Ledcích. Za Klub netradičních nápadů Ledce Jan Šmída.

JAK NAKLÁDAT S ODPADEM V DOBĚ KORONAVIROVÉ PANDEMIE
vytvořeno 02.04.2020, vložil Miloš Čihák

V příloze textu jsou informace o tom, jakým způsobem je nutné nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie.

Přiložené soubory:
NABÍDKA ZAJIŠTĚNÍ OBĚDŮ A NÁKUPŮ SENIORŮM NEBO JINAK POTŘEBNÝM OBČANŮM
vytvořeno 18.03.2020, vložil Miloš Čihák

Agentura Domácí péče z Českého Meziříčí (Mgr. Zuzana Luňáková) nabízí seniorům a jinak potřebným občanům naší obce rozvoz obědů za cenu 74,- Kč + 17,- Kč dovoz, tedy celkem 91,- Kč za oběd. V současné době je k dispozici na zapůjšení 15 termo ešusů, ale je možné využít i vlstní, které nemusí být termo. Ešusy budou v případě potřeby zapůjčeny zdrama. Agentura dále nabízí seniorům, kteří nemají možnost pomoci od rodinných příslušníků, bezpatně využít možnost nákupů od dobrovolníků a to také bezplatně. V případě potřeby se obracejte na paní Luňákovou, tel. 603 555 813.

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ROK 2020
vytvořeno 27.02.2020,změněno 27.02.2020, vložil Miloš Čihák

Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 500,- KČ za osobu lze hradit od 5. března  do 30.dubna 2020 na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo převodem na účet č. 1242069339/0800 ( variabilní symbol=číslo popisné, do kolonky "Zpráva pro příjemce" uvést jméno poplatníka, počet osob, příp. část obce). Známku na popelnici si lze vyzvednout po zaplacení poplatku na obecním úřadu rovněž ve čtvrtek 18.00-20.00 hod.

 Zprávy pro občany

PROVOZ CYKLOBUSŮ V ROCE 2020
vytvořeno 31.05.2020,změněno 31.05.2020, vložil Miloš Čihák

Cykobusy do turistických regionů budou v roce 2020 v provozu od 30.května do 28. září. Opět budou jezdit každou sobotu a neděki, navíc také v pondělní svátky 6. července a 28. září. Jídní řády - viz. příloha.

Přiložené soubory:
REVIZE A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 17.-18.7.2020
vytvořeno 07.05.2020, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům zajištění kontrol a čištění komínů. Kontroly a čištění komínů proběhnou v termínu 17.-18.7.2020. Cena za zprávu o kontrole  a čištění spalinové cesty 400,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo v místním obchodě a to nejpozději do 16.7.2020.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020
vytvořeno 29.04.2020, vložil Miloš Čihák

 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17,50002 Hradec Králové jako správce daně podle ustanovení §50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 27.4. do 27.5.2020 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00-17.00 hod. je po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpis č.j. 723364/20/2700-11460-608125, jímž se uvedeným daňovýn subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitostí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020. Více - viz. příloha. 

Přiložené soubory:
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - SEZNAM NEMOVITOSTÍ S NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝM VLASTNÍKEM - STAV K 1.2.2020
vytvořeno 26.03.2020, vložil Miloš Čihák

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona  č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1.2.2020.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .

Přiložené soubory:
PROVOZ ÚLOŽIŠTĚ ODPADŮ V ÚVOZU V ROCE 2020
vytvořeno 01.03.2020, vložil Miloš Čihák

Provoz úložiště odpadů bude po zimní přestávce zahájen v sobotu 14. března 2020. Provozní doba úložiště odpadů je každou sobotu od 10.00-12.00 hodin. Občané zde mají k dispozici kontejnery na velkoobjemový a kovový odpad. Možnost uložení větví, stavební suť na úložišti ukládat nelze. Kontejnery na bioodpad jsou k dispozici po celý rok za úložištěm odpadů ( nejsou oploceny). Nádoba na použitý rostlinný olej je umístěna za knihovnou.

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI - 1.POL. 2020
vytvořeno 05.12.2019, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. polovině roku 2020 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 1.1. (svoz bude uskutečněn vyjímečně ve čtvrtek 2.1.),15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6. a 17.6.2020.

SLUŽBA PRO OBČANY - ZASÍLÁNÍ ZPRÁV POMOCÍ SMS
vytvořeno 12.06.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům bezplatnou službu "Zasílání zpráv pomocí SMS". Pomocí SMS zpáv budou občané v případě zájmu informováni o aktuálním dění v obci. Stačí na obecním úřadu dát písemný souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) a poskytnou své telefonní číslo k účelu zasílání SMS zpráv. Více viz,. přiložený leták.

Přiložené soubory: