Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE LEDCE NA ROKY 2021+
vytvořeno 07.06.2020, vložil Miloš Čihák

Obec Ledce ve spolupráci s CIRI (Centrum investic, rozvoje a inovací) Hradec Králové připravuje nový Rozvojový plán obce Ledce na roky 2021+. Při stanovování hlavních směrů dalšího rozvoje naší obce chceme vycházet z připomínek, podnětů a námětů občanů. Z toho důvodu budou v nejbližších dnech do každé domácnosti distribuovány dotazníky. Vyplněné dotazníky lze odevzdat nejpozději do 8.7.2020 do poštovní schránky u obecního úřadu nebo schránky v místním obchodě. Dotazníky lze odevzdat rovněž přímo na obecním úřadu (pondělí 18.00-19.00 a čtvrtek 18.00-20.00 hod.). Pro pohodlnější vyplnění je k dispozici i online verze dotazníku na: https://forms.gle/KB5VUiNRVzjATYMN7 

Přiložené soubory:
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ROK 2020
vytvořeno 27.02.2020,změněno 27.02.2020, vložil Miloš Čihák

Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 500,- KČ za osobu lze hradit od 5. března  do 30.dubna 2020 na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo převodem na účet č. 1242069339/0800 ( variabilní symbol=číslo popisné, do kolonky "Zpráva pro příjemce" uvést jméno poplatníka, počet osob, příp. část obce). Známku na popelnici si lze vyzvednout po zaplacení poplatku na obecním úřadu rovněž ve čtvrtek 18.00-20.00 hod.

 Zprávy pro občany

PROVOZ CYKLOBUSŮ V ROCE 2020
vytvořeno 31.05.2020,změněno 31.05.2020, vložil Miloš Čihák

Cykobusy do turistických regionů budou v roce 2020 v provozu od 30.května do 28. září. Opět budou jezdit každou sobotu a neděki, navíc také v pondělní svátky 6. července a 28. září. Jídní řády - viz. příloha.

Přiložené soubory:
REVIZE A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 17.-18.7.2020
vytvořeno 07.05.2020, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům zajištění kontrol a čištění komínů. Kontroly a čištění komínů proběhnou v termínu 17.-18.7.2020. Cena za zprávu o kontrole  a čištění spalinové cesty 400,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo v místním obchodě a to nejpozději do 16.7.2020.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020
vytvořeno 29.04.2020, vložil Miloš Čihák

 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17,50002 Hradec Králové jako správce daně podle ustanovení §50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 27.4. do 27.5.2020 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00-17.00 hod. je po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpis č.j. 723364/20/2700-11460-608125, jímž se uvedeným daňovýn subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitostí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020. Více - viz. příloha. 

Přiložené soubory:
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - SEZNAM NEMOVITOSTÍ S NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝM VLASTNÍKEM - STAV K 1.2.2020
vytvořeno 26.03.2020, vložil Miloš Čihák

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona  č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1.2.2020.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .

Přiložené soubory:
PROVOZ ÚLOŽIŠTĚ ODPADŮ V ÚVOZU V ROCE 2020
vytvořeno 01.03.2020, vložil Miloš Čihák

Provoz úložiště odpadů bude po zimní přestávce zahájen v sobotu 14. března 2020. Provozní doba úložiště odpadů je každou sobotu od 10.00-12.00 hodin. Občané zde mají k dispozici kontejnery na velkoobjemový a kovový odpad. Možnost uložení větví, stavební suť na úložišti ukládat nelze. Kontejnery na bioodpad jsou k dispozici po celý rok za úložištěm odpadů ( nejsou oploceny). Nádoba na použitý rostlinný olej je umístěna za knihovnou.

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI - 1.POL. 2020
vytvořeno 05.12.2019, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. polovině roku 2020 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 1.1. (svoz bude uskutečněn vyjímečně ve čtvrtek 2.1.),15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6. a 17.6.2020.

SLUŽBA PRO OBČANY - ZASÍLÁNÍ ZPRÁV POMOCÍ SMS
vytvořeno 12.06.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům bezplatnou službu "Zasílání zpráv pomocí SMS". Pomocí SMS zpáv budou občané v případě zájmu informováni o aktuálním dění v obci. Stačí na obecním úřadu dát písemný souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) a poskytnou své telefonní číslo k účelu zasílání SMS zpráv. Více viz,. přiložený leták.

Přiložené soubory: