Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Sbor dobrovolných hasičů

Oficiální stránky Sboru dobrovolných hasičů Ledce

V červnu roku 1892 byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Ledcích. Podnět k tomu dala skladba zástavby obce, kde byly většinou dřevěné stavby, které často hořely. Nově založený spolek se opíral o stanovy vydané vzájemně pojišťovacím spolkem proti ohni, který měl sídlo ve Spech u Nového Města nad Metují. Za velitele byl zvolen pan Kryl František. Původní vybavení sboru byly džbery na vodu, trhací háky a ruční stříkačka.


Hasiči

Roku l896 vypukl v obci velký požár, kdy na obci vyhořelo osm usedlostí. Podle dochovaných písemností se tohoto požáru zúčastnilo osmnáct sborů se svými stříkačkami.


V roce 1898 byla v Ledcích přehlídka hasičských sborů a byl pořízen stejnokroj a sborové čepice zvané „Poděbradky“.


Hasiči

18. září 1898 vypukl druhý největší požár v naší obci, který zachvátil horní polovinu obce od Bártových až po Krylovu hospodu, kterou již tenkrát hasiči chránili a nenechali shořet. Celkem bylo požárem zničeno sedm popisných čísel..


Naší obcí protéká řeka Dědina, která i po dvou regulacích toku dokáže při povodních zaplavit část obce a okolí. A právě zde se projevovala a ještě dnes trvá nezištná pomoc hasičů.


Přitom ovšem naši předchůdci nezapomínali ani na společensky prospěšnou činnost sboru, jako byly hasičské sjezdy a hasičská cvičení, ale také slavné hasičské plesy. V měsíci červnu 1902 byla založena první hasičská knihovna a postaven dosoušeč hadic.


V roce 1925 se obnovuje sbor a jsou pořízeny nové stejnokroje, celé bílé. Dne 13. června 1926 se zúčastnilo šestnáct členů ve stejnokrojích uvítání prvního prezidenta T. G. Masaryka a Dr. E. Beneše v Opočně.


Dne 30. června 1929 byl velkým svátkem pro Ledce sjezd hasičů. Hasiči z Velkého Poříčí přivážejí automobilovou stříkačku, která budí velkou pozornost. Této slavnosti se zúčastnilo dvacet pět hasičských sborů.


Dne 4. února 1931 byla zakoupena motorová stříkačka od firmy „Stratílek“ z Vysokého Mýta za čtyřicet tři tisíc korun, která je ve vlastnictví sboru dodnes.


Motorová stříkačka od firmy Stratílek

Dne 14. června 1931 byl v Ledcích okrskový sokolský sjezd, při kterém došlo k požáru velké stodoly družstevního dvora. Zde poprvé nová stříkačka dostala křest, kdy tři dny a dvě noci pracovala téměř bez oddechu.


V poválečném roce 1946 se první valná hromada konala 19. ledna,15. května 1946 dochází ke sloučení sborů Ledce a Újezdec.


V roce 1947 zakoupil sbor starší nákladní automobil PRAGA RN.


Roku 1957 sbor pomáhal při likvidaci požáru dvora v Ledcích.


3. září 1963 úspěšně likvidují požár u Matušků na Stránce čp.38, který byl způsobený bleskem.


Roce 1966 dětská hra se zápalkami způsobila požár stodoly u Šmídů v Újezdci. Vznikla velká škoda na soukromém i družstevním majetku.


V roce 1970 byl sbor vybaven novou motorovou stříkačkou PS 12. Po četných úpravách slouží sboru dodnes. V letech 1969-1971 byl postaven sušák hadic.


Motorová stříkačka od firmy Stratílek

Dne 18. června 1972 sbor pořádal 80. výročí svého založení. Okresního kola se zúčastnilo tři sta patnáct hasičů.


V roce 1973 bylo vybudováno suché potrubí do Újezdce a postavena kůlna pro auto, v roce 1977 protipožární nádrž vedle sportovního hřiště.


Místní hasiči nikdy nechyběli při obecních brigádách, například v letech 1978-1982 se významně podíleli na výstavbě prodejny, vybudování chodníků, hasičské zbrojnice, při výsadbě zeleně.


Též bylo v historii sboru pořádáno mnoho kulturních akcí, jako plesy, dětské dny a karnevaly, Ledecká lávka, taneční zábavy a sportovní klání. Sbor se pravidelně zúčastnil různých hasičských soutěží


V pravidelných intervalech se sbor též potýkal s nezájmem členů a činnost upadala, ale vždy se našla parta nadšenců, která opět činnost pozvedla a zájem o hasiččinu se zase oživil.


V roce 1978 byl uhašen začínající požár komína u Havlíčků. K uhašení stačila zahradní hadice. 24.8.1989 chytily brikety u Šestáků, čp. 22. Byl povolán útvar z Dobrušky s odsávačem kouře. Brikety bylo nutné vyvozit a venku uhasit. 19.2.1992 bylo zakoupeno auto Praga V3S. Bylo však zapotřebí mnoho hodin, aby se dostalo do dobrého technického stavu. Konaly se oslavy 100 let hasičů v Ledcích.


V roce 1994 bylo založeno ženské družstvo, poprvé se předvedlo na soutěži v Přepychách.


V roce 1995 se v Ledcích konala okrsková soutěž, spojená se slavnostním otevřením nové hasičárny.


V roce 1995 se soutěžní družstva začala zúčastňovat pohárových soutěží, a tím se naplno zapojila do požárního sportu. Vozidlo V3S je upraveno na požární vozidlo.


V červenci 1998 postihla obec velká povodeň, i tentokrát hasiči nechyběli při zachraňování, zejména majetku. Náš sbor udělal, co bylo v silách všech členů. Pomohly nám sbory z okolních obcí. V témže roce se podařilo prodat auto RN.


V roce 2000 se konečně podařilo provést nástřik auta V3S, nyní se mohlo chlubit pěknou červenobílou barvou. 20. května 2000 se v Ledcích konala okrsková soutěž, i v roce 2001 obě družstva pokračovala ve sportovní činnosti.


V roce 2002 bylo v evidenci sboru čtyřicet dva členů.


V roce 2003 se sbor může pochlubit i bohatou kulturní i sportovní činností (okrskové soutěže, malá kopaná, nohejbal ).


V roce 2004 byla založena dvě dětská hasičská družstva. Poprvé se představila na okrskové soutěži 22. května v Lipinách.


V roce 2005 byl v únoru po několika letech pořádán ples a dětský karneval. Činnost dětských družstev jsme stále více rozvíjeli. 18. června byl uspořádán 1. ročník soutěže „O putovní pohár starosty obce Ledce“. Byly také založeny internetové stránky sboru na adrese: www.sdh-ledce.wz.cz. V tomto roce firma Alse darovala soutěžním družstvům elektronické ovládání nástřikových terčů.


Hasiči