Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Sbor českobratrské církve evangelické

V říjnu 1781 podepsal císař Josef II. „Toleranční patent“. Po stošedesátiletém pobělohorském pronásledování bylo tak evangelíkům dovoleno přiznat se buď k reformovanému nebo luterskému vyznání. Hned v roce 1782 byl založen evangelický sbor reformovaného vyznání v Klášteře nad Dědinou (původně zde stával cisterciánský klášter, založen roce 1149 a zničen roku 1420 orebitskými husity). Během roku 1782 se v opočenské kanceláři přihlásilo tři sta devatenáct rodin do „církve Beránkovy“, což stačilo k založení samostatného evangelického sboru (nutno bylo minimálně sto rodin). První kazatel přišel z Uher v květnu 1783, jmenoval se Matouš Bacsa. K bohoslužbám se scházeli nejdříve na statku, v létě v sadu. V roce 1785 dostal sbor pozemek pro chrám a hřbitov darem od Václava Větvičky Klášter čp. 6. Během půl roku byl kostel svépomocí postaven. Rok nato byla postavena evangelická škola, tak si naši předkové vážili vzdělávání, že byla postavena o rok dříve než v roce 1787 fara.


Klášterský sbor patřil k nejrozsáhlejším sborům v Čechách. Sahal od Broumova po Choceň a od Hradce Králové k Prusku. V roce 1871 se oddělila kazatelská stanice v Třebechovicích a roku 1885 i kazatelská stanice Hronov. Do té doby vycházeli evangelíci pěšky až z tak dalekých míst na cestu ke Klášteru: vyšli v sobotu večer a v neděli ráno se už u kostela spojovaly nitky poutníků, směřující ke společné oslavě Božího jména, s obrovskou touhou slyšet Boží slovo. Po roce 1945 se kazatelská stanice v Rychnově n. Kn. připojila ke sboru v Kostelci n.Orl. a kazatelská stanice Opočno ke sboru bohuslavickému.


Kostel v Klášteře doznal od svého postavení řadu změn. V roce 1855 bylo povoleno dostavět věž: náklad na stavbu věže uhradili členové sboru dobrovolnými příspěvky. Podstatně také přispěl pán na Opočně, František z Colloredo-Mansfeldu, když dodal ze svého lesa dříví na stavbu věže a pokrytí kostela. Obětavost klášterských se projevovala i v tom, že byli ochotni platit si od počátku své kazatele.


Evangelický kostel v Klášteře n. Dědinou

V tomto našem sboru se vystřídala řada duchovních. Ti první přicházeli z Uher, další byli již školení čeští kazatelé. Za zmínku stojí osoba Jana Veselého, který působil v Klášteře v letech 1843 - 1889. Byl hlavou zemské církve, od císaře dostal rytířský řád železné koruny III. třídy za zásluhy o církev, školu a veřejnost. Lze připomenout také Oskara Opočenského, který pečoval o sbor v letech 1889 - 1928. Zcela se věnoval dětem a mládeži, neúnavně intervenoval na úřadech, aby směl vyučovat náboženství na školách. Stal se členem okresní školní rady. Za jeho působení roku 1894 byla postavena síň pro konfirmandy a sbor se dočkal svých prvních varhan: 1.prosince 1900 se poprvé na ranních bohoslužbách rozezněly tóny varhan a shromáždění zpívalo z nových zpěvníků. Toho roku byly také poprvé zavěšeny na věž kostela tři nové zvony. V obou světových válkách byly použity pro válečné účely, dnes je na věži zvon jeden.


Bohumír Opočenský, syn Oskara, působil jako duchovní sboru v letech 1929 - 1957. V roce 1958 přišel do sboru Jan Šimsa , v roce 1963 jej vystřídal Jiří Kabíček a v roce 1981 nastoupil Jaroslav Kučera, v roce 1992 Michal Plzák , v roce 1998 Ruben Kužel . Od října 2010, zde působí Jonatan Hudec – současný farář sboru.


Ale to je jen zlomek těch, kteří tvoří společenství klášterských evangelíků. Patří sem desítky presbyterů, neúnavných obětavců pro věc Boží pravdy, desítky dnes bezejmenných, neznámých lidí, kteří nás svou věrností Božím nárokům a důvěrou v Boží sliby zavazují pro dobu přítomnou a ještě více pro dobu nadcházející. Sbor uvítal s velkou radostí pád zločinného režimu v roce1989 a těšil se, že se začnou aktivně podílet na klášterském společenství mnozí z těch, kteří pod tlakem kádrování a hrozeb couvli a stáhli se do soukromí. Bohužel nestalo se tak. Do budoucnosti se však díváme s vděčností za Boží skutky, kterými mohl sbor růst, s díky za všechny, kteří sbor inspirovali a nesli až do dnešních dnů.


Klášterský sbor má dnes menší rozlohu a tvoří jej sotva čtyři sta členů. Bohoslužby se konají v létě a o svátcích v kostele, v zimě v Toleranční síni – vždy v neděli v 9.00 hod.