Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Úřední deska

publikovat od 25.02.2021, publikovat do 15.03.2021, vložil Miloš Čihák
publikovat od 25.02.2021, publikovat do 15.03.2021, vložil Miloš Čihák
publikovat od 25.02.2021, publikovat do 15.03.2021, vložil Miloš Čihák
OBEC LEDCE zveřejňuje ZÁMĚR č. 1/2021 pachtu pozemku parc. č.856, k.ú. Ledce Zveřejnění podmínek výběrového řízení je současně zveřejněním záměru propachtovat pozemky dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
publikovat od 25.02.2021, publikovat do 15.03.2021, vložil Miloš Čihák
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ledce se uskuteční v pondělí 15.3.2021 od 18.00 hod. na obecním úřadu.
publikovat od 29.03.2020, publikovat do 31.03.2021, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 29.03.2020, publikovat do 31.03.2021, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 04.06.2020, publikovat do 31.03.2021, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 24.08.2020, publikovat do 31.03.2021, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 27.08.2020, publikovat do 31.03.2021, vložil Miloš Čihák
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1.8.2020.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .
publikovat od 04.11.2020, publikovat do 31.03.2021, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 26.11.2020, publikovat do 31.03.2021, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 26.11.2020, publikovat do 31.03.2021, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 14.01.2021, publikovat do 31.03.2021, vložil Miloš Čihák
publikovat od 22.06.2020, publikovat do 30.06.2021, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 22.06.2020, publikovat do 30.06.2021, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 22.06.2020, publikovat do 30.06.2021, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 22.06.2020, publikovat do 30.06.2021, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 10.12.2019, publikovat do 05.04.2022, vložil Miloš Čihák
publikovat od 02.09.2019, publikovat do 31.12.2022, vložil Miloš Čihák
publikovat od 05.04.2020, publikovat do 31.12.2022, vložil Miloš Čihák
publikovat od 05.04.2020, publikovat do 31.12.2022, vložil Miloš Čihák
publikovat od 04.04.2019, publikovat do 31.12.2022, vložil Miloš Čihák
publikovat od 04.04.2019, publikovat do 31.12.2022, vložil Miloš Čihák