Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Zprávy pro občany

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ A SILNIČNÍ DANI LZE PODAT AŽ DO KONCE BŘEZNA 2021
vytvořeno 09.01.2021, vložil Miloš Čihák

Ministerstvo financí přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. Na 1. dubna 2021 se bez rizika sankce posouvá také povinnost silniční daň uhradit. Splatnost daně z nemovitých věcí je standardně až do 1. června 2021. Více - viz. příloha.

Přiložené soubory:
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI - 1.POL. 2021
vytvořeno 01.01.2021,změněno 01.01.2021, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. polovině roku 2021 probíhat 1x za 14 dní  (sudý týden - středa) v  následujících termínech: 13.1.;27.1.;10.2.;24.2.;10.3.;24.3.;7.4.;21.4.;5.5.;19.5.;2.6.;16.6.;30.6.

PŘEHLED OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZY COVID-19 - PLATNOST OD 14.10.2020
vytvořeno 13.10.2020,změněno 22.11.2020, vložil Miloš Čihák

V příloze najdete stručný přehled opatření a zákazů platných od středy 14.10.2020.

Přiložené soubory:
PŘEHLED OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZY COVID-19 - PLATNOST OD 14.10.2020
vytvořeno 13.10.2020,změněno 13.10.2020, vložil Miloš Čihák

V příloze najdete stručný přehled opatření a zákazů platných od středy 14.10.2020.

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
vytvořeno 24.09.2020, vložil Miloš Čihák

ČEZ Distribuce a.s. ve smyslu ustanovení §25 odst.3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb.(energetický zákon) vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na než zasahuje ochanné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce a.s. . Více viz příloha. 

Přiložené soubory:
STUDIE "PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ DĚDINY A MOŽNOSTI JEJICH VYMEZENÍ V ÚPD KRAJE A OBCÍ"
vytvořeno 03.09.2020,změněno 28.09.2020, vložil Miloš Čihák

V současné době je připravována studie "Přirodě blízká protipovodňová opatření v rámci povodí Dědiny a možnosti jejich vymezení v ÚPD kraje a obcí.„ Zadavatelem studie je Královéhradecký kraj, zpracovatelem pak společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Probíhají intenzivní jednání zástupců obcí se zpracovatelem k předloženému konceptu uvedené studie. Samotná  studie může mít v budoucnu značný vliv na život v naší obci, proto je naší snahou informovat občany o všech důležitých skutečnostech, které jsou v konceptu studie obsaženy. Bohužel zpracovatel studie nesouhlasí se zveřejněním konceptu studie na webových stránkách obce, tak aby byla přístupna veřejnosti. Veškeré informace ke studii proto zájemci obdrží na obecním úřadu, po tel. domluvě i mimo úřední hodiny. Dne 30. září 2020 proběhne od 18.00 hod. na obecním úřadu mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce, kde budou občané o návrhu studie informováni.

STUDIE "PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ DĚDINY A MOŽNOSTI JEJICH VYMEZENÍ V ÚPD KRAJE A OBCÍ"
vytvořeno 02.09.2020,změněno 30.09.2020, vložil Miloš Čihák

V současné době je připravována studie "Přirodě blízká protipovodňová opatření v rámci povodí Dědiny a možnosti jejich vymezení v ÚPD kraje a obcí.„ Zadavatelem studie je Královéhradecký kraj, zpracovatelem pak společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Probíhají intenzivní jednání zástupců obcí se zpracovatelem k předloženému konceptu uvedené studie. Samotná  studie může mít v budoucnu značný vliv na život v naší obci, proto je naší snahou informovat občany o všech důležitých skutečnostech, které jsou v konceptu  studie obsaženy.Bližší informace ke konceptu studie jsou k dispozici  na https://drive.google.com/drive/folders/1Ckvlc0EJT3msXPzZl7nTsCgvCcNq-TQe?usp=sharing.

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - SEZNAM NEMOVITOSTÍ S NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝM VLASTNÍKEM - AKTUALIZACE K 1.8.2020
vytvořeno 27.08.2020, vložil Miloš Čihák

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona  č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1.8.2020.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .

 

Přiložené soubory:
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI VE 2. POL. ROKU 2020
vytvořeno 19.07.2020,změněno 02.01.2021, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude ve 2. polovině roku 2020 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 1.7.,15.7.,29.7.,12.8.,26.8.,9.9.,23.9.,7.10.,21.10.,4.11.,18.11.,2.12.,                                16.12.,30.12.2020.

PROVOZ CYKLOBUSŮ V ROCE 2020
vytvořeno 31.05.2020,změněno 24.09.2020, vložil Miloš Čihák

Cykobusy do turistických regionů budou v roce 2020 v provozu od 30.května do 28. září. Opět budou jezdit každou sobotu a neděki, navíc také v pondělní svátky 6. července a 28. září. Jídní řády - viz. příloha.

Přiložené soubory:
REVIZE A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 17.-18.7.2020
vytvořeno 07.05.2020,změněno 19.07.2020, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům zajištění kontrol a čištění komínů. Kontroly a čištění komínů proběhnou v termínu 17.-18.7.2020. Cena za zprávu o kontrole  a čištění spalinové cesty 400,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo v místním obchodě a to nejpozději do 16.7.2020.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020
vytvořeno 29.04.2020,změněno 19.07.2020, vložil Miloš Čihák

 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17,50002 Hradec Králové jako správce daně podle ustanovení §50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 27.4. do 27.5.2020 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00-17.00 hod. je po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpis č.j. 723364/20/2700-11460-608125, jímž se uvedeným daňovýn subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitostí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020. Více - viz. příloha. 

Přiložené soubory:
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - SEZNAM NEMOVITOSTÍ S NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝM VLASTNÍKEM - STAV K 1.2.2020
vytvořeno 26.03.2020,změněno 27.08.2020, vložil Miloš Čihák

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona  č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1.2.2020.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .

Přiložené soubory:
PROVOZ ÚLOŽIŠTĚ ODPADŮ V ÚVOZU V ROCE 2020
vytvořeno 01.03.2020,změněno 09.01.2021, vložil Miloš Čihák

Provoz úložiště odpadů bude po zimní přestávce zahájen v sobotu 14. března 2020. Provozní doba úložiště odpadů je každou sobotu od 10.00-12.00 hodin. Občané zde mají k dispozici kontejnery na velkoobjemový a kovový odpad. Možnost uložení větví, stavební suť na úložišti ukládat nelze. Kontejnery na bioodpad jsou k dispozici po celý rok za úložištěm odpadů ( nejsou oploceny). Nádoba na použitý rostlinný olej je umístěna za knihovnou.

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI - 1.POL. 2020
vytvořeno 05.12.2019,změněno 19.07.2020, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. polovině roku 2020 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 1.1. (svoz bude uskutečněn vyjímečně ve čtvrtek 2.1.),15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6. a 17.6.2020.

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM A UŽIVATELŮM POZEMKŮ- ÚDRŽBA OCHRANNÉHO PÁSMA VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ
vytvořeno 28.10.2019,změněno 24.04.2020, vložil Miloš Čihák

Společnost ČEPS a.s. jako vlastník a provozovatel zvlášť/velmi vysokého napětí upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků na nichž se toto vedení nachází na povinnost údržby ochranného pásma. Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 metrů. bližší informace - viz. příloha.

Přiložené soubory:
UPOZORNĚNÍ - ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
vytvořeno 21.09.2019,změněno 24.04.2020, vložil Miloš Čihák

ČEZ Distribuce a.s. ve smyslu ustanovení §25 odst.3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb.(energetický zákon) vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na než zasahuje ochanné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce a.s. . Více viz příloha. 

Přiložené soubory:
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH- nedostatečně identifikovaní vlastníci - stav k 1.8.2019
vytvořeno 27.08.2019,změněno 26.03.2020, vložil Miloš Čihák

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona  č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1.8.2019.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .

 

Přiložené soubory:
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH- nedostatečně identifikovaní vlastníci - stav k 1.8.2019
vytvořeno 27.08.2019,změněno 27.08.2019, vložil Miloš Čihák

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona  č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1.8.2019.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .

 

Přiložené soubory:
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI VE 2. POL. ROKU 2019
vytvořeno 28.06.2019,změněno 21.12.2019, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 2. polovině roku 2019 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12. a 18.12.

SLUŽBA PRO OBČANY - ZASÍLÁNÍ ZPRÁV POMOCÍ SMS
vytvořeno 12.06.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům bezplatnou službu "Zasílání zpráv pomocí SMS". Pomocí SMS zpáv budou občané v případě zájmu informováni o aktuálním dění v obci. Stačí na obecním úřadu dát písemný souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) a poskytnou své telefonní číslo k účelu zasílání SMS zpráv. Více viz,. přiložený leták.

Přiložené soubory:
REVIZE A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 19.-20.7.2019
vytvořeno 22.05.2019,změněno 06.08.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům zajištění kontrol a čištění komínů. Kontroly a čištění komínů proběhnou v termínu 19.-20.7.2019. Cena za zprávu o kontrole  a čištění spalinové cesty 400,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo v místním obchodě a to nejpozději do 18.7.2019.

PROVOZ ÚLOŽIŠTĚ ODPADŮ V ÚVOZU
vytvořeno 27.03.2019,změněno 01.03.2020, vložil Miloš Čihák

Provoz úložiště odpadů bude po zimní přestávce zahájen v sobotu 14. března 2020. Provozní doba úložiště odpadů je každou sobotu od 10.00-12.00 hodin. Občané zde mají k dispozici kontejnery na velkoobjemový a kovový odpad. Možnost uložení větví, stavební suť na úložišti ukládat nelze. Kontejnery na bioodpad jsou k dispozici po celý rok za úložištěm odpadů ( nejsou oploceny). Nádoba na použitý rostlinný olej je umístěna za knihovnou.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V 1. POL. ROKU 2019
vytvořeno 06.12.2018,změněno 28.06.2019, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. polovině roku 2019 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 3.1. (vyjímečně ve čtvrtek),16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6. a 19.6.2019.

 

KNIHA "OBČANÉ LEDEC, KLÁŠTERA NAD DĚDINOU A ÚJEZDCE V ZRCADLE ČASU"
vytvořeno 15.10.2018,změněno 17.10.2018, vložil Miloš Čihák

Občané mají možnost objednání knihy "Občané Ledec, Kláštera nad Dědinou a Újezdce v zrcadle času". Knihu v hodnotě 1500,- Kč si lze závazně objednat na Obecním úřadu Ledce, místní prodejně nebo u paní M.Čihákové do 30. listopadu 2018. Případný dotisk knihy je plánován na jaro 2019.

OPRAVA MÍSTNÍHO ROZHLASU
vytvořeno 27.09.2018,změněno 05.12.2018, vložil Miloš Čihák

Z důvodu opravy místního rozhlasu (výměna vysílacího pracoviště a napojení na IZS HZS ČR) budou na dobu nezbytně nutnou mimo provoz rozhlasová "hnízda" u bytového domu č.p.77 v Ledcích, u č.p. 12 v Újezdci a č.p. 24 v Klášteře n.D.

 

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
vytvořeno 13.09.2018,změněno 07.10.2018, vložil Ing. Jana Truhlářová

ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Ledcích,  dne 3. 10. 2018, od 7:30 - 15:00.

Čísla popisná dotčená přerušením dodávky elektřiny:

84U 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3 30 31 32 34 35 36 37 38 39 4 40 42 44 5 51 52 53 54 55 58 59 6 60 63 64 65 66 67 68 69 7 70 71 72 73 76 77 77/3 78 79 8 80 9 parc.č. 27/2 parc.č. 683

Přerušení dodávky elekřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
vytvořeno 13.09.2018,změněno 03.10.2018, vložil Ing. Jana Truhlářová

ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Ledcích - Klášter nad Dědinou dne 2. 10. 2018, od 7:30 - 16:00.

Čísla popisná dotčená přerušením dodávky elektřiny:

1 10 12 15 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3 32 33 4 5 6 7 8 9

Přerušení dodávky elekřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

REVIZE A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 13.-14.7.2018
vytvořeno 26.04.2018,změněno 26.07.2018, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům zajištění kontrol a čištění komínů. Kontroly a čištění komínů proběhnou v termínu 13.-14.7.2018. Cena za zprávu o kontrole  a čištění spalinové cesty 400,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo v místním obchodě a to nejpozději do 12.7.2018.

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI - 2. POL. 2018
vytvořeno 08.12.2017,změněno 20.12.2018, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude ve 2. polovině roku 2018 probíhat 1x za 14 dní (lichý týden – středa) v následujících termínech: 4.7.,18.7.,1.8.,15.8.,29.8.,12.9.,26.9.,10.10.,24.10.,7.11.,21.11.,5.12.  19.12.2018. Popelnice musí být ke svozu připravena již v 6.00 hod.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - 2. POL. 2017
vytvořeno 13.07.2017,změněno 21.12.2017, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 2. polovině roku 2017 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., a 20.12.2017. 

 

KONTROLA A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 14.-15.7.2017
vytvořeno 05.04.2017,změněno 24.07.2017, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům zajištění kontrol a čištění komínů. Kontroly, příp. čištění komínů proběhnou v termínu 14.-15.7.2017. Cena za zprávu o kontrole 280,- Kč, cena za čištění 70-120,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo v místním obchodě a to nejpozději do 13.7.2017.

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - 1.POL. 2017
vytvořeno 20.11.2016,změněno 13.07.2017, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. polovině roku 2017 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 4.1., 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3.,29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6.a 21.6.2017.

POPLATEK ZA PSA ZA ROK 2016
vytvořeno 20.10.2016,změněno 05.01.2017, vložil Miloš Čihák

Poplatek za psa za rok 2016 mohou občané uhradit od 27.10.2016 na obecním úřadu ( čtvrtek 18.00-20.00 hod.). Výše poplatku 60,- KČ za psa, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 120,- KČ.

 

POVINNÁ REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
vytvořeno 05.10.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad upozorňuje občany na povinnou revizi kotlů na tuhá paliva. Novela Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat u kotlů na pevná paliva první kontrolu nejpozději do 31. prosince 2016. Tato povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle. Zákon předepisuje provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Bližší informace - viz. přiloha.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - 2. POL. 2016
vytvořeno 07.07.2016,změněno 31.12.2016, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude ve 2. polovině roku 2016 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 6.7.,20.7.,3.8.,17.8.,31.8.,14.9.,28.9.,12.10.,26.10.,9.11.,23.11.,7.12., 21.12.2016

 

NABÍDKA BRIGÁDY V OBCI
vytvořeno 20.06.2016,změněno 06.12.2018, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí zájemcům brigádu na úklid obce.Jedná se především o úklid chodníků a krajnic vozovek v obci, údržbu veřejné zeleně,natěračské práce atd..Bližší informace obdrží zájemci na obecním úřadu.

TANEČNÍ VEČERY S VÝUKOU 2018
vytvořeno 24.05.2016,změněno 02.04.2018, vložil Miloš Čihák

Obecní úřady Bolehošť a Ledce pořádají TANEČNÍ VEČERY S VÝUKOU pod vedením tanečních mistrů manželů Prouzových z Hradce Králové. Zahájení kurzu : neděle 14. ledna 2018 v 17.00 hod. ( 6 lekcí a závěrečný věneček). Místo konání : Sál Obecního hostince v Bolehošti. Cena kurzu : 1600,- Kč za pár. Info a přihlášky : alena.fr@seznam.cz nebo na tel. 604 266 693 a 604 570 696.

PROVOZ MÍSTNÍ KNIHOVNY - ČERVEN-SRPEN 2016
vytvořeno 12.05.2016,změněno 05.09.2016, vložil Miloš Čihák

Místní knihovna bude mít v měsících červnu, červenci a srpnu omezený provoz. Termíny, kdy bude knihovna otevřená jsou následující : 27.6., 18.7. a 22.8.2016 ,vždy od 16.00 do 18.00 hodin. Možnost individuální návštěvy knihovny je možná po osobní domluvě s knihovnicí.

KONTROLA A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 15.-17.7.2016
vytvořeno 28.04.2016,změněno 18.07.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům zajištění kontrol a čištění komínů. Kontroly, příp. čištění komínů proběhnou v termínu 15.-17.7.2016. Cena za zprávu o kontrole 280,- Kč, cena za čištění 50-100,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo v místním obchodě a to nejpozději do 14.7.2016.

Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ledce a k.ú. Klášter nad Dědinou
vytvořeno 04.03.2016,změněno 31.03.2016, vložil Miloš Čihák

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, pobočka Hradec Králové, oznamuje, že zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Ledce a katastrálním území Klášter nad Dědinou. Úvodní jednání účastníků řízení o pozemkových úpravách , vlastníků pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav, orgánů státní správy a dotčených organizací se uskuteční ve středu 23.3.2016 v Obecním hostinci v Bolehošti, od 16.00 hod.  pro katastr Klášter n.D. a od 18.00 hod. pro katastr Ledce. Bližší informace jsou k dispozici na úřední desce v obci ne el. úřední desce na webových stránkách obce.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI - 1.POL. 2016
vytvořeno 29.12.2015,změněno 07.07.2016, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. polovině roku 2016 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 6.1., 20.1., 3.2., 17.2., 2.3., 16.3.,30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6.a 22.6.2016. Poplatek (400,- KČ za osobu) lze hradit od 25. února do 30. dubna na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo převodem na účet č. 1242069339/0800 ( variabilní symbol=číslo popisné, do kolonky "Zpráva pro příjemce" uvést jméno poplatníka, počet osob, příp. část obce)


POPLATEK ZA PSA ZA ROK 2015
vytvořeno 16.10.2015,změněno 29.12.2015, vložil Miloš Čihák

Poplatek za psa za rok 2015 mohou občané uhradit od 22.10.2015 na obecním úřadu ( čtvrtek 18.00-20.00 hod.). Výše poplatku 60,- KČ za psa, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 120,- KČ.

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - 2.POL. 2015
vytvořeno 22.06.2015,změněno 29.12.2015, vložil Miloš Čihák

 Termíny svozu komunálního odpadu  pro 2. pol. 2015 jsou následující: 8.7.,22.7.,5.8.,19.8.,2.9.,16.9.,30.9.,14.10.,28.10.,11.11.,25.11.,9.12.,                                  23.12.2015

 

 

KONTROLA A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 17.-19.7.2015
vytvořeno 07.05.2015,změněno 21.07.2015, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům zajištění kontrol a čištění komínů. Kontroly, příp. čištění komínů proběhnou v termínu 17.-19.7.2015. Cena za zprávu o kontrole 280,- Kč, cena za čištění 50-100,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo v obchodě u paní J. Zemánkové a to nejpozději do 16.7.2015.

POPLATEK ZA ODPADY NA ROK 2015
vytvořeno 09.03.2015,změněno 18.06.2015, vložil Miloš Čihák

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2015 je stanoven ve výši  400,- Kč na osobu. Občané mohou poplatek uhradit do 30.dubna 2015 na obecním úřadu vždy ve čtvrtek ( 18.00-20.00 hodin). Výše poplatku pro majitele, který má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, činí též 400,- Kč. Majitel musí disponovat vlastní sběrnou nádobou ( objem nádoby max. 120 l) nebo je povinen zakoupit si na obecním úřadu 3 ks svozových pytlů na příslušný rok. Cena svozového pytle je stanovena ve výši 10,- Kč za 1 ks. Více viz. Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. ( sekce "Vyhlášky a nařízení")

  

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - 1.POL. 2015
vytvořeno 29.12.2014,změněno 22.06.2015, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. polovině roku 2015 probíhat 1x za 14 dní  (sudý týden - středa) v  následujících termínech: 7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6.a 24.6.2015

 

ZPRÁVA PRO PŘÍZNIVCE STOLNÍHO TENISU
vytvořeno 15.12.2014,změněno 29.12.2015, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad Ledce upozorňuje příznivce stolního tenisu na možnost přijít si zahrát zdarma každý pátek od 18.00 do 21.00 hodin do místní hasičárny. Sportovní obuv na přezutí s sebou.

POPLATEK ZA PSA ZA ROK 2014
vytvořeno 09.10.2014,změněno 29.12.2014, vložil Miloš Čihák

Poplatek za psa za rok 2014 mohou občané uhradit na obecním úřadu každý čtvrtek od 18.00-20.00 hodin. Výše poplatku 60,- KČ za psa, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 120,- KČ.

Kontrola a čištění komínů 18.-20.7.2014.
vytvořeno 05.06.2014,změněno 31.07.2014, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům zajištění kontrol a čištění komínů. Kontroly, příp. čištění komínů proběhnou v termínu 18.-20.7.2014. Cena za zprávu o kontrole 280,- Kč, cena za čištění 50-100,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo v obchodě u paní J. Zemánkové a to nejpozději do 17.7.2014.

VÝZVA OBČANŮM
vytvořeno 20.03.2014,změněno 06.12.2018, vložil Ing. Jana Truhlářová

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových výzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví k uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pokud tak neučiní do 31.12.2023, má se za to, že nemovitost opustili.

Tabulka se jmény vlastníků, kterých se tato výzva týká, je uvedena na úřední desce - aktualizace ke dni 1. 2. 2016

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 10.5.2014
vytvořeno 10.03.2014,změněno 15.05.2014, vložil Miloš Čihák

Firma Marius Pedersen zajistí v naší obci dne 10. května 2014 mobilní svoz nebezpečných odpadů. Stanoviště, kde bude odpad vybírán - Klášter - náves - 11.40-12.05 hod., Ledce - náves - 12.15-12.40 hod., Újezdec - náves - 12.50-13.15 hod.. Občané musí být přítomni při předávce odpadu, odložené odpady nebudou vyvezeny.

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2014
vytvořeno 06.02.2014,změněno 29.12.2014, vložil Miloš Čihák

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2014 je stanoven ve výši  400,- Kč na osobu. Občané mohou poplatek uhradit od 13. února do 24.dubna 2014 na obecním úřadu vždy ve čtvrtek ( 18.00-20.00 hodin).

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - 2. POL. 2014
vytvořeno 30.12.2013,změněno 29.12.2014, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude ve 2. pol. roku 2014 probíhat 1x za 14 dní  ( sudý týden - středa) v  následujících termínech : 9.7.,23.7.,6.8.,20.8.,3.9.,17.9.,1.10.,15.10.,29.10.,12.11.,26.11.,10.12. a 24.12.2014

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ OPOČNO
vytvořeno 19.12.2013,změněno 13.01.2014, vložil Ing. Jana Truhlářová

Den otevřených dveří v ZŠ Opočno se koná v pátek 10. ledna 2014 od 7:45 - 16 hodin.

Otevřeny budou všechny budovy školy. Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si prostory školy a podívat se i do vyučovacích hodin.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ OPOČNO
vytvořeno 19.12.2013,změněno 20.01.2014, vložil Ing. Jana Truhlářová

Zápis do 1. ročníku ZŠ Opočno  se koná ve čtvrtek 16. ledna 2014 a v pátek 17. ledna 2014. V oba dny od 13 hod. do 17 hod v budově č.p. 4 ( u kostela) na Trčkově náměstí.

Vězměte s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz a obuv na přezutí.

PROVOZ ÚLOŽIŠTĚ ODPADU V ÚVOZU
vytvořeno 24.09.2013,změněno 25.11.2013, vložil Miloš Čihák

 

Občané mohou ukládat velkoobjemový odpad do kontejnerů umístěných na oplocené ploše v úvozu. Odpad lze ukládat každou sobotu od 10.00-do 12.00 hodin. Do kontejnerů mohou občané ukládat odpad, který se díky svému objemu nevejde do běžné popelnice.

Na ploše je též k dispozici kontejner na plasty a kontejner na tetrapaky ( obaly od mléka, džusů atd.).

Od soboty 28.září je do přistaveného kontejneru možnost ukládat přírodní materiály jako je tráva, listí, natě, ovoce, zelenina atd. Větve ze stromů lze ukládat na určeném místě.

Platí přísný zákaz ukládání nebezpečných odpadů (zajištěn pravidelný svoz 2x ročně).

 

POPLATEK ZA PSA ZA ROK 2013
vytvořeno 12.09.2013,změněno 30.12.2013, vložil Miloš Čihák

Poplatek za psa za rok 2013 mohou občané uhradit na obecním úřadu každý čtvrtek od 18.00-20.00 hodin. Výše poplatku 60,- KČ za psa, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 120,- KČ.

OZNÁMENÍ
vytvořeno 05.09.2013,změněno 24.09.2013, vložil Miloš Čihák

Od soboty 14. září 2013  mohou občané ukládat  velkoobjemový odpad do kontejnerů. Kontejnery jsou umístěny v úvozu na nově vybudované a oplocené ploše. Odpad lze ukládat každou sobotu od 10.00 do 12.00 hodin.

Do kontejnerů mohou občané ukládat odpad, který se díky své velikosti nevejde do běžných popelnic.

Platí přísný zákaz ukládání nebezpečných odpadů ( zajištěn pravidelný svoz 2 x ročně) a  plastů (kontejnery u obchodu). Do kontejnerů nelze rovněž ukládat přírodní materiály jako jsou tráva, ovoce, zelenina atd. Větve ze stromů a keřů lze ukládat na určeném místě.

 

Rozvoz krmiv firmy ZOOFLOR + výkup králičích kožek
vytvořeno 26.08.2013,změněno 05.12.2013, vložil Ing. Jana Truhlářová

Každou 1. středu v měsíci.

 

 3.7.      7.8.      4.9.      2.10.      6.11.      4.12.

Ledce 13:15

Újezdec 13:25

NABÍDKA VÝVOZU ODPADNÍCH VOD Z JÍMEK
vytvořeno 20.08.2013,změněno 03.01.2016, vložil Miloš Čihák

AQUA SERVIS Rychnov nad Kněžnou  nabízí občanům vývoz odpadních vod ze žump. Likvidace a odvoz 1m/3  171,- Kč vč. DPH,nakládka vykládka/žumpa 302,- Kč vč. DPH. Součástí ceny je vyčištění jímky tlakovou vodou. Dosah hadic 35 m, vývoz je prováděn automobilem Renault - obsah cisterny 11 m/3. Objednávky - Bc. Jiří Petřík, tel. 728 154 733, e-mail: jiri.petrik@aquark.cz.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - ČEZ
vytvořeno 16.05.2013,změněno 31.05.2013, vložil Ing. Jana Truhlářová

Obec: Ledce, Jílovice, Vysoký Újezd, Vranov, Městec

Místní část: CELÁ OBEC

Dne: 30. 5. 2013, od 7:30 do 16:30

Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - ČEZ
vytvořeno 16.05.2013,změněno 31.05.2013, vložil Ing. Jana Truhlářová

Obec: Ledce

čp:  63,52, areál koupaliště

Dne: 29.5.2013, od 7:30 - 14:00

Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy.

 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - ČEZ
vytvořeno 06.05.2013,změněno 31.05.2013, vložil Ing. Jana Truhlářová

ČEZ informuje občany o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v celé obci dne:

20.5.2013 od 7:30 do 16:30

Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy.

REVIZE KOMÍNŮ 26.-28.7.2013
vytvořeno 02.05.2013,změněno 29.07.2013, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům zajištění revize komínů. Revize, příp. čištění komínů proběhne v termínu 26.-28. července 2013. Cena za revizi 280,- Kč, cena za čištění 50-100,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo v obchodě u paní J. Zemánkové a to nejpozději do 25. července 2013.

UKONČENÍ PROVOZU ÚVOZU
vytvořeno 23.10.2012,změněno 05.12.2018, vložil Miloš Čihák

Provoz úvozu bude v letošním roce ukončen v sobotu 24.listopadu.

OZNÁMENÍ O DOKONČENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU PŘEPRACOVÁNÍM A ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁMITKÁCH PROTI OBNOVENÉMU KATASTRÁLNÍMU OPERÁTU
vytvořeno 08.10.2012,změněno 19.11.2012, vložil Miloš Čihák

Dne 6.9.2012 byla dokončena obnova katastrálního operátu (soubor geodetických informací a soubor popisných informací) katastrálního území Klášter nad Dědinou. V období 15.10.-26.10. bude obnovený katastrální operát vyložen k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu v Ledcích podle §16 odst.1 zákona 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální úřad), ve znění pozdějších předpisů. Námitky lze podat písemně, a to  katastrálním úřadu, poštou nebo na podatelně katastrálního úřadu.Na Katastrálním úřadě pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovišti Hradec Králové bude obnovený katastrální operát k nahlédnutí 15.10.2012 a 17.10.2012 č. dveří 127 v době od 08.00-11.30 a 12.30-14.00 hod.

       Termíny vyložení katastrálního operátu na Obecním úřadu v Ledcích:15.10. (17.00-18.00), 18.10. (18.00-20.00), 22.10. (18.00-19.00), 25.10. (18.00-20.00) ). V případě potřeby je možno zajistit nahlédnutí do katastrálního oparátu i v jiný termín.

 

 

POPLATEK ZA PSA ZA ROK 2012
vytvořeno 25.09.2012,změněno 02.05.2013, vložil Miloš Čihák

Poplatek za psa za rok 2012 mohou občané uhradit na obecním úřadu ve čtvrtek od 18.00-20.00 hodin. Výše poplatku 60,- KČ za psa, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 120,- KČ.

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 20.10.2012
vytvořeno 31.08.2012,změněno 07.06.2013, vložil Miloš Čihák

Firma Marius Pedersen zajistí v naší obci dne 20. října 2012 mobilní svoz nebezpečných odpadů. Stanoviště, kde bude odpad vybírán - Újezdec - náves - 8.00 - 8.25 hod., Ledce - náves - 8.30-8.55 hod., Klášter - náves - 9.05-9.30 hod. . Seznam vybíraných odpadů je vyvěšen na letácích ve vývěsních skříňkách a nástěnkce u obchodu. Občané musí být přítomni při předávce odpadu, odložené odpady nebudou vyvezeny.

Pozvánka na Letní gulášové slavnosti - Bolehošť
vytvořeno 13.08.2012,změněno 20.08.2012, vložil Ing. Jana Truhlářová

Letní gulášové slavnosti

BOLEHOŠŤ, hřiště

18. srpna 2012

Návštěvníky slavností čekají od 12 hodin gulášové speciality, pivní festival a další občerstvení. Následovat bude vystoupení mažoretek, soutěže o nejlepší guláše nebo program a soutěže pro děti. Po celé odpoledne bude hrát hudební skupina FANTASY MUSIC a od 20 hodin je připravena rocková zábava s kapelou ROCKSORRY. Přijďte ochutnat a také se pobavit.

Petr Kubíček - starosta obce Bolehošť

Přepážky registrů vozidel na královéhradeckém magistrátu v prvním červencovém týdnu mimo provoz
vytvořeno 11.06.2012,změněno 22.07.2012, vložil Ing. Jana Truhlářová

V celém Česku dojde v prvním červencovém týdnu na úřadech k omezení provozu přepážek registrů vozidel kvůli spuštění nového centrálního registru silničních vozidel. Ten by měl podle informací ministerstva dopravy začít fungovat 9. července. Odstávka se dotkne i přepážek na odboru dopravy královéhradeckého magistrátu, který ve své spádové oblasti obsluhuje klienty z 81 obcí.

Ministerstvo už o plánované celorepublikové odstávce informuje na svých webových stránkách. „Provoz stávajícího registru bude zastaven 29. 6. 2012 v 15 hodin. Přechod na nový CRV (centrální registr vozidel) se tak dotkne prvních tří pracovních dnů v červenci 2012, přičemž od 9. 7. 2012 budou veřejnosti přepážky na úřadech již opět plně k dispozici, vysvětluje na webových stránkách ministerstva náměstek ministra dopravy Ivo Toman.

Odbor dopravy Magistrátu města Hradec Králové bude i v tomto termínu přesto klientům k dispozici, vyjma agendy týkající se registru vozidel. Úsek řidičských průkazů, pokladna či oddělení pozemních komunikací budou fungovat standardně.

Magdaléna Vlčková (tisková mluvčí MmHK, kancelář primátora)

REVIZE KOMÍNŮ
vytvořeno 24.05.2012,změněno 28.07.2012, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům zajištění povinné revize komínů. Revize, příp. čištění komínů proběhne v termínu 27.-29. července 2012. Cena za revizi 280,- Kč, cena za čištění 50-100,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo v obchodě u paní J. Zemánkové a to nejpozději do 26. července 2012.

Kdy na královéhradecký magistrát pro osobní doklady
vytvořeno 03.05.2012,změněno 22.07.2012, vložil Ing. Jana Truhlářová

Pracovníci magistrátu se budou klientům při vyřizování osobních dokladů nad rámec úředních hodin věnovat od 15. května až do konce června také v úterý a ve čtvrtek do pěti hodin odpoledne.

Toto opatření by mělo pomoci se zkrácením čekacích dob pro klienty.

Občanům dále vyjdou vstříc i tři sobotní dopoledne, 12.,19., a 26. května, kdy bude magistrát v omezeném režimu odbavovat klienty, jimž časové možnosti nedovolí přijít v týdnu. I v tyto dny budou ale klienti obslouženi jen do vyčerpání číselné řady (kapacita pro daný den).

Ing. Vlčková Magdaléna (tisková mluvčí Magistrátu města Hradec Králové)

 

 

OZNÁMENÍ O DOKONČENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU PŘEPRACOVÁNÍM A ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁMITKÁCH PROTI OBNOVENÉMU KATASTRÁLNÍMU OPERÁTU
vytvořeno 08.03.2012,změněno 05.12.2018, vložil Miloš Čihák

Dne 7.2.2012 byla dokončena obnova katastrálního operátu (soubor geodetických informací a soubor popisných informací) katastrálního území Ledce . V období 27.3.2012-10.4.2012 bude obnovený katastrální operát vyložen k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu v Ledcích podle §16 odst.1 zákona 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální úřad), ve znění pozdějších předpisů. Námitky lze podat písemně, a to na katastrálním úřadu, poštou nebo na podatelně katastrálního úřadu.Katastrální operát Kláštera n.D. bude dokončen a občanům vyložen ke konci letošního roku.

       Termíny vyložení katastrálního operátu na Obecním úřadu v Ledcích:27.3.(18.00-19.00), 29.3. (18.00-20.00), 3.4. (18.00-19.00), 5.4. (18.00-20.00) a 10.4.2012 (18.00-19.00). V případě potřeby je možno zajistit nahlédnutí do katastrálního oparátu i v jiný termín.

 

 

 

VAROVÁNÍ POLICIE ČR
vytvořeno 08.03.2012,změněno 05.12.2018, vložil Miloš Čihák

Obvodní oddělení policie ČR V Opočně varuje hlavně starší spoluobčany před podvodníky. Stále častěji se množí případy, kdy se podvodníci vydávají za pracovníky pojišťoven, energetiky, plynáren nebo se jedná o různé podomní prodejce dek, hrnců  nebo jiného zboží . Tyto osoby se přitom vnutí do  obydlí a dopouští se krádeží , hlavně pak finančních hotovostí.

OTEVŘENÍ ÚVOZU 10.3.2012
vytvořeno 06.03.2012,změněno 28.07.2012, vložil Miloš Čihák

Úvoz bude opětovně otevřen od 10. března 2012 a to každou sobotu od 10.00-12.00 hod.. Občané zde mohou ukládat odpad do velkoobjemových kontejnerů, na určené místo pak stavební suť, větve ze stromů, trávu a jiné přírodniny. Ukládat jiný odpad je přísně zakázáno.

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2012
vytvořeno 02.02.2012,změněno 05.12.2018, vložil Miloš Čihák

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2012 je stanoven ve výši  400,- Kč na osobu. Občané mohou poplatek uhradit od 2. února do 30.dubna 2012 na obecním úřadu vždy ve čtvrtek ( 18.00-20.00 hodin).

Zápis do 1. ročníku ZŠ Třebechovice pod Orebem
vytvořeno 14.01.2012,změněno 23.01.2012, vložil Miloš Čihák

Ředitelství  ZŠ v Třebechovicích oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013 se bude konat :

         v pátek   20. ledna 2012 ( od 14.00- 18.00 hod.)

         v sobotu 21. ledna 2012 ( od 08.00 – 10.00 hod.)

 

Zvány jsou  všechny děti narozené od 1.9.2005 do 31.8.2006.

S sebou vzít : rodný list dítěte a OP rodičů. Případné dotazy na info@zst.cz nebo tel. 495 592 232, 721 318 845

Zápis do 1. ročníku ZŠ Opočno
vytvořeno 05.01.2012,změněno 23.01.2012, vložil Ing. Jana Truhlářová

Zápis do 1. ročníku ZŠ Opočno se koná v pátek 20. ledna 2012 od 13:00 hod. do 17:00 hod. v budově č.p. 4 ( u kostela) na Trčkově náměstí. Vezměte s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz a obuv na přezutí.

PRAVIDELNÝ ROZVOZ KRMIV FIRMY ZOOFLOR - 1. pol. 2012
vytvořeno 29.12.2011,změněno 05.12.2018, vložil Miloš Čihák

Firma Zooflor bude zajišťovat pravidelný rozvoz krmiv v 1. pol. 2012 v následujích termínech : 4.1., 1.2., 7.3., 4.4., 2.5., 6.6. 2012

Ledce (u prodejny) 13:15

Újezdec (u kontejnerů) 13:25

Telefon: 602 11 23 42

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2012 - 1. pol.
vytvořeno 22.12.2011,změněno 05.12.2018, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. pol. roku 2012 probíhat 1x za 14 dní  ( sudý týden - středa) v  následujících termínech : 11.1.,25.1.,8.2.,22.2.,7.3.,21.3.,4.4.,18.4.,2.5.,16.5.,30.5.,13.6.,27.6.

NABÍDKA BRIGÁDY PRO OBEC
vytvořeno 02.12.2011,změněno 06.12.2018, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům (studentům, důchodcům, nezaměstnaným) brigádu pro obec.

Náplň brigád : -  sekání travnatých ploch - sekačka, traktůrek
                       -  sekání křivinořezem ( nutné proškolení)
                       -  natírání, úklid obce
                       -  ostatní práce

Požadavky : - občan z Ledec, Kláštera nebo Újezdce
                    - spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost
                    - chuť do práce

Případní zájemci obdrží více informací na obecním úřadu - ČT - 18.00-20.00 hod. 

Oznámení o ukončení možnosti žádat o OP na MěU v Třebechovicích pod Orebem
vytvořeno 27.10.2011,změněno 05.12.2018, vložil Ing. Jana Truhlářová

Správní odbor Městského úřadu v Třebechovicích pod Orebem UPOZORŇUJE  občany, že s účinností 30.11.2011 končí možnost požádat si o nový občanský průkaz na MěÚ v Třebechovicích pod Orebem.

Do 30.11.2011 si mohou o nový OP požádat občané, kterým končí platnost tohoto dokladu nejdéle 30.6.2012.

Žádosti o vydání nového OP dle současné legislativy bude dále přijímat pouze Magistrát města Hradec Králové, ale nejdéle do 14.12.2011.

S účinností od 2.1.2012 žádosti o vydání nového OP bude přijímat pouze Magistrát města Hradec Králové, který zároveň vzhledem k plánované odstávce systému pro  zpracování cestovních pasů a ke změně zákona o občanských průkazech UPOZORŇUJE, že NEBUDE možné žádat v době od 15.12.2011 o vydání nového OP, od 20.12.2011 o vydání nového CP.

POPLATEK ZA PSA ZA ROK 2011
vytvořeno 20.09.2011,změněno 29.12.2015, vložil Miloš Čihák

Poplatek za psa za rok 2011 mohou občané uhradit na obecním úřadu ve čtvrtek od 18.00-20.00 hodin. Výše poplatku 60,- KČ za psa, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 120,- KČ.

ZPRÁVA POVODÍ LABE K POVODNI 22.-23.7.2011
vytvořeno 07.09.2011,změněno 05.01.2012, vložil Miloš Čihák

Občané mají možnost zapůjčení kopie zprávy Povodí Labe k povodni, která zasáhla naší obec 22.-23. července 2011.

 

Přepravní a informační kancelář ORLOBUS a.s. k potvrzování žákovských a studentských průkazů na školní rok 2011/2012
vytvořeno 11.08.2011,změněno 05.01.2012, vložil Ing. Jana Truhlářová

Prodej a potvrzování žákovských a studentských průkazů: cena průkazu 1,-Kč; cena za ověření 40,-Kč

Nové Město nad Metují (Náchodská 485), tel.: 491 474 499

Pracovní doba od 25.8. do 9.9.2011 - pondělí až pátek 8:00-11:00, 12:00-16:00

Jaroměř (Korunní hradby 3), tel.: 491 810 358

Pracovní doba od 25.8. do 9.9.2011 - pondělí až pátek 8:00-11:00, 12:00-16:00

Dobruška (nám. F.L.Věka 32 - Informační centrum), tel.: 494 629 581

Pracovní doba pouze od 25.8. do 9.9.2011 - pondělí až pátek 13:00-16:00

Letní gulášové slavnosti
vytvořeno 11.08.2011,změněno 22.08.2011, vložil Ing. Jana Truhlářová

Obec Bolehošť pořádá tuto sobotu 13.srpna 2011 Letní gulášové slavnosti.

Program na celé odpoledne začíná ve 12 hodin.

Během slavností bude hrát skupina DYNAMIC a od 20 hodin rocková kapela 3 A PŮL PROMILE.

Po celou dobu budou k dispozici atrakce pro děti.

Kromě gulášů je zajištěno i další bohaté občerstvení.

Zastupitelé obce Bolehošť tímto zvou na příjemně strávené odpoledne a večer.

PRAVIDELNÝ ROZVOZ KRMIV firmy ZOOFLOR
vytvořeno 25.07.2011,změněno 22.12.2011, vložil Ing. Jana Truhlářová

Firma Zooflor přijede do obce Ledce každou první středu v měsíci.

Tzn.: 6.7.2011, 3.8.2011, 7.9.2011, 5.10.2011, 2.11.2011, 7.12.2011

v následujících časech:

Ledce (u prodejny) 13:15

Újezdec (u kontejnerů) 13:25

Telefon: 602 11 23 42

 

Nabídka pracovního místa
vytvořeno 21.07.2011,změněno 22.08.2011, vložil Ing. Jana Truhlářová

Třebechovická slévárna a modelárna, Za Tratí 496, 503 46 Třebechovice pod Orebem

přijme pracovníka do strojní díly pro obsluhu CNC frézy. Vyučení v oboru a praxe není podmínkou, uchazeče zaškolíme. Nástup možný ihned.

Zavolejte a informujte se na telefonu: 495 540 321 nebo nás navštivte přímo ve firmě TSS, spol.s.r.o.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V 2. POL. 2011
vytvořeno 07.07.2011,změněno 22.12.2011, vložil Miloš Čihák

Termíny svozu komunálmního odpadu v 2. pol. 2011 jsou následujáící : 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12.2011. Svozová firma zajišťuje svoz komunálního odpadu i o svátcích.

Nabídka volných míst pro děti v Mateřské škole v Bolehošti
vytvořeno 20.06.2011,změněno 05.01.2012, vložil Ing. Jana Truhlářová

 

Nabídka volných míst pro děti

v Mateřské škole v Bolehošti

Po řádném zápisu do Mateřské školy v Bolehošti, pro školní rok 2011/2012, zůstalo doposud několik neobsazených míst.

Tímto nabízíme okolním obcím, využít uvolněnou kapacitu naší MŠ pro své občany.

Pro podrobnější informace můžou občané kontaktovat ředitelku ZŠ a MŠ v Bolehošti, Mgr. Hanu Boukalovou na tel. 494627169.

Petr Kubíček

Starosta obce Bolehošť

V Bolehošti dne 13. června 2011

 

Odbor výstavby Opočno
vytvořeno 19.04.2011,změněno 03.06.2011, vložil Ing. Jana Truhlářová

Městský úřad Opočno upozorňuje  občany, že z důvodu účasti obou pracovníků stavebního úřadu  na odborném semináři, bude odbor výstavby ve dnech 30. a 31.5.2011 uzavřen. Žádosti je možno v těchto dnech podávat na podatelně v přízemí Městského úřadu Opočno.  Formuláře žádostí a podání, týkající se postupů podle stavebního zákona, jsou k dispozici na www.opocno.cz.   Omlouváme se všem občanům našeho správního obvodu za tuto mimořádnou situaci vzniklou ne naší vinou  a děkujeme za pochopení!

 

Ing.Dalibor Štěpán

ved.odboru výstavby

OTEVŘENÍ ÚVOZU
vytvořeno 07.03.2011,změněno 03.06.2011, vložil Miloš Čihák

Úvoz bude opětovně otevřen od 19. března 2011 a to každou sobotu od 10.00-12.00 hod.. Občané zde mohou ukládat odpad do velkoobjemových kontejnerů, na určené místo pak stavební suť, větve ze stromů, trávu a jiné přírodniny. Ukládat jiný odpad je přísně zakázáno.

ŽÁDOST K ZAMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU PSŮ PO OBCI
vytvořeno 22.02.2011,změněno 05.12.2018, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad Ledce žádá občany , aby zamezili volnému pohybu svých psů po obci  a jejím okolí.

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
vytvořeno 25.01.2011,změněno 01.04.2011, vložil Miloš Čihák

Poplatek za svoz komunálního odpadu mohou občané uhradit na obecním úřadu ( čtvrtek 18.00-20.00 hod.) od 3.února do 31. března 2011. Pro rok 2011 byla schválena výše poplatku 400,- KČ na osobu.

INFORMACE FIRMY MARIUS PEDERSEN
vytvořeno 25.01.2011,změněno 05.01.2012, vložil Miloš Čihák

Firma Marius Pedersen zajišťující svoz komunálního odpadu v naší obci upozorňuje občany na to, že nádoby na komunální odpad musíbýt v den svozu připraveny k vyvezení již v 06.30 hod. .

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2011
vytvořeno 18.01.2011,změněno 11.07.2011, vložil Miloš Čihák

 

Svoz komunálního odpadu v roce 2011 bude zajišťovat firma Marius Pedersen každý lichý týden a to nově ve středu. 


Termíny svozů pro 1. pol. 2011 - 5.1., 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6.,22.6.2011.