Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informace podle § 16 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů:

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu: www.ledce.cz a dále v tištěné podobě novin Třebechovické Haló a Ledecký zpravodaj. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.


Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.


Správce OÚ: Obec Ledce zastoupená starostou Bc. Milošem Čihákem, se sídlem: Ledce 77, 517 71, IČO: 00275034, ID DS: t79byfv, telefon: 494 627 127, email: ou.ledce@seznam.cz


Pověřenec pro OÚ: Mgr. Jana Mervartová, advokát se sídlem: Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel.: 494 534 674, email: poverenec@mervartova.cz, ID DS: 8eugvx8


Přiložené soubory: