Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

UKONČENÍ PROVOZU ÚLOŽIŠTĚ ODPADŮ 5.12.2020
vytvořeno 29.11.2020,změněno 29.11.2020, vložil Miloš Čihák

Provoz úložiště odpadů v úvozu bude v letošním roce ukončen v sobotu 5. prosince. Opětovně bude otevřeno v průběhu března 2021. Kontejnery na bioodpad zůstávají přístupné po celý rok.

OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU KE DNI 23.11.2020
vytvořeno 22.11.2020, vložil Miloš Čihák

Nouzový stav bude platit kvůli epidemii do 12. prosince 2020.

Po přesunu do čtvrtého stupně PES bude od pondělí 23.11.2020 povoleno shromažďování až šesti lidí namísto dosavadních dvou, zákaz vycházení bude začínat od 23 místo současných 21 hodin. Obdobně se může prodloužit zavírací doba obchodů. Svateb, pohřbů nebo bohoslužeb se bude moci účastnit až 20 lidí. Od středy 25. listopadu se také do lavic vrátí závěrečné ročníky středních škol a obnoví se v nich praktická výuka ve skupinách do 20 studentů. Zároveň se mohou začít scházet k výuce skupiny do 20 studentů posledních ročníků na vysokých školách.

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ V BOLEHOŠTI JE ZRUŠENO
vytvořeno 16.11.2020, vložil Miloš Čihák

Předvánoční setkání seniorů v Bolehošti je z důvodu opatření proti šíření koronaviru v letošním roce zrušeno.

OBNOVENÍ VŠECH SPOJŮ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY OD 18.11.2020
vytvořeno 13.11.2020, vložil Miloš Čihák

V souvislosti s rozhodnutím Vlády ČR, díky kterému dojde od středy 18.11.2020 k návratu žáků prvních a druhých ročníků do základních škol v celé ČR, dochází v Královéhradeckém kraji od středy 18.11.2020 k obnovení všech spojů veřejné autobusové dopravy. S ohledem na skutečnost, že i nadále bude probíhat výuka na středních a vysokých školách distančním způsobem, tak současná omezení v železniční dopravě prozatím zůstávají i nadále v platnosti. Jízdní řády jsou k dispozici na www.idos.cz.

POPLATEK ZA PSA ZA ROK 2020
vytvořeno 12.11.2020,změněno 12.11.2020, vložil Miloš Čihák

Poplatek za psa za rok 2020 mohou občané uhradit od 19.11. do 17.12.2020. Výše poplatku činí 60,- KČ za psa, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 120,- KČ. Upřednostňujeme  platbu poplatku bankovním převodem  na účet obce č. 1242069339/0800 ( variabilní symbol=číslo popisné, do kolonky "Zpráva pro příjemce" uvést jméno poplatníka, pes, příp. část obce). Poplatek lze rovněž uhradit v hotovosti na obecním úřadu vždy ve čtvrtek od 18.00 do 20.00 hod.

 

POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK OD 23.10.2020
vytvořeno 21.10.2020, vložil Miloš Čihák

Od středy 21. října platí povinnost nosit roušky či jinou ochranu dýchacích cest na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Povinnost nosit roušky se od stejného data zavádí v motorových vozidlech s výjimkou situace, kdy se ve vozidle nachází pouze členové jedné domácnosti. I nadále platí nosit roušky ve vnitřních prostorách budov mimo bydliště, či místo ubytování. Dále je lidé musí mít ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách veřejné dopravy.

NABÍDKA POMOCI OBČANŮM
vytvořeno 15.10.2020,změněno 19.10.2020, vložil Miloš Čihák

Obec Ledce nabízí svým občanům pomoc při řešení  situací způsobených nákazou COVID-19. V případě potřeby kdykoli volejte na tel. 605 060 898 nebo 602 119 747.

DEZINFEKCE NA RUCE A POVRCHY ANTI-COVID JE K DISPOZICI VOLNĚ K ODBĚRU V MÍSTNÍM OBCHODĚ
vytvořeno 08.04.2020,změněno 18.10.2020, vložil Miloš Čihák

V místním obchodě si mají občané možnost do přinesených obalů stočit dezinfekční přípravek na ruce a povrchy Anti-Covid. Žádáme občany,aby odebírali pouze takové množství, které upotřebí. Dezinfekce je pouze omezené množství. Myslete i na ostatní. Děkujeme.

NABÍDKA MÍSTNÍ KNIHOVNY - DONÁŠKA KNIH AŽ DO DOMU
vytvořeno 05.04.2020,změněno 26.10.2020, vložil Miloš Čihák

Místní knihovna nabízí svým čtenářům donášku vybraných knih až do domu. Knihy si lze objednat u knihovnice paní Jitky Dědkové na tel. 731 462 531. Knihy budou zájemcům doneseny každé pondělí mezi 16.00 až 18.00 hod. V příloze naleznete seznam knih.

Přiložené soubory:
NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM V DOBĚ EPIDEMIE
vytvořeno 20.03.2020,změněno 18.10.2020, vložil Miloš Čihák

Domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec. V naší obci prozatím platí varianta ukládání uvedeného odpadu do nádob na komunální odpad. Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění. 
Stanovisko SZÚ:
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1
 Doporučení MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami