Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY MÍSTNÍ PRODEJNY OD 10.5.2021
vytvořeno 09.05.2021, vložil Miloš Čihák

Z provozních důvodů bude místní prodejna otevřena od pondělí do pátku vždy od 7.00 do 11.00 hod. a v sobotu od 7.00 do 10.00 hod. Omezení platí na dobu nezbytně nutnou.

PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA DODÁVKY ELEKTŘINY 20.5.2021
vytvořeno 29.04.2021,změněno 29.04.2021, vložil Miloš Čihák

Ve čtvrtek 20. května dojde v naší obci v čase od 7.00 do 19.00 hodin k přerušení dodávky elektřiny. Přerušení dodávky je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených míst lze nalézt na webových stránkách www.cezdistrubuce.cz/odstávky. Tel. linka 800 850 860, email: info@cezdistrubuce.cz. V příloze jsou k dispozici č.p. a parc. čísla, kde bude dodávka elektřiny přerušena. 

Přiložené soubory:
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V OBCI 22.5.2021
vytvořeno 20.04.2021, vložil Miloš Čihák

Firma Marius Pedersen zajistí v naší obci  v sobotu 22. května 2021 mobilní svoz nebezpečných odpadů. Stanoviště, kde bude odpad vybírán - Újezdec (náves)- 8.00-8.20 hod., Ledce (náves) - 8.25-8.45 hod., Klášter (náves) - 8.50-9.10 hod..Ledničky, mrazničky, televizory, monitory,ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.Občané musí být přítomni při předávce odpadu, odložené odpady nebudou vyvezeny.

Přiložené soubory:
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JENÍKOVICE
vytvořeno 15.04.2021, vložil Miloš Čihák

Zápis žáků do Mateřské školy Jeníkovice se uskuteční v termínech 4.5.,6.5. a 12.5.2021 v dopoledních hodinách. Více informací - viz. příloha.

Přiložené soubory:
OMEZENÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM DO 31.10.2021
vytvořeno 09.04.2021,změněno 09.04.2021, vložil Miloš Čihák

Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí a komunikace jsou v Třebechovicích pod Orebem uzavřeny křižovatky ulic Čsl. legií, Komenského a Pardubická. Z tohoto důvodu nebude v termínu do 31.10.2021  obsluhována autobusová zastávka u základní školy.Autobusové spoje z/do Ledec budou zastavovat na náhradní autobusové zastávce v ulici Týnišťská a ulice Pod Zahrady, která nahradí i zastávku na Masarykově náměstí.

SČÍTÁNÍ 2021 - AKTUÁLNÍ INFORMACE
vytvořeno 08.04.2021, vložil Miloš Čihák

Sčítání2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.3. online sčítáním. Z důvodu epidemické situace byla možnost  sečíst se online prodloužena do 11.5.Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scítaní.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21,která je dostupná v Google Play a App Store. Kdo se nesečte online,má zákonnou povinnost od 17.4.do11.5. vyplnit a odevzadt listinný sčítací formulář. Více info - viz příloha.

Přiložené soubory:
ZMĚNY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ OD 8.3.2021
vytvořeno 04.03.2021,změněno 06.03.2021, vložil Miloš Čihák

V důsledku vládních nařízení přistoupil Královéhradecký kraj od 8. března k dočasnému omezení veřejné dopravy na svém území.Ve všední dny pojedou autobusy a vlaky v režimu letních prázdnin a redukce se dotkne i víkendové dopravní obslužnosti. Veškeré spojení lze vyhledat na www.idos.cz,aktuální informace jsou k dispozici na www.dopravakhk.cz. Bližší informace - viz. příloha

Přiložené soubory:
PROVOZ ÚLOŽIŠTĚ ODPADŮ V ÚVOZU V ROCE 2021
vytvořeno 26.02.2021,změněno 27.02.2021, vložil Miloš Čihák

Provoz úložiště odpadů bude po zimní přestávce zahájen v sobotu 13. března 2021. Provozní doba úložiště odpadů je každou sobotu od 10.00-12.00 hodin. Občané zde mají k dispozici kontejnery na velkoobjemový a kovový odpad. Možnost uložení větví, stavební suť na úložišti ukládat nelze. Kontejnery na bioodpad jsou k dispozici po celý rok za úložištěm odpadů ( nejsou oploceny). Nádoba na použitý rostlinný olej je umístěna za knihovnou.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021
vytvořeno 18.02.2021,změněno 19.02.2021, vložil Miloš Čihák

Sčítání lidu, domů a bytů probíhá na našem území každých deset let. Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27.3.2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Za realizaci Sčítání 2021 odpovídá Český statistický úřad. Více informací ke sčítání - viz. příloha.

Přiložené soubory:
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ROK 2021
vytvořeno 06.02.2021,změněno 27.02.2021, vložil Miloš Čihák

Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 500,- KČ za osobu lze hradit od 25. února do 29.dubna 2021. Z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19 upřednostňujeme platbu převodem na účet obce č. 1242069339/0800 ( variabilní symbol=číslo popisné, do kolonky "Zpráva pro příjemce" uvést jméno poplatníka, počet osob, příp. část obce).Známka Vám bude poté doručena přímo do poštovní schránky. V případě nutnosti lze poplatek zaplatit přímo na obecním úřadu a to vždy ve čtvrtek 18.00-20.00 hod.

INFOLINKA K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
vytvořeno 20.01.2021,změněno 20.01.2021, vložil Miloš Čihák

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zřídil infolinku 495 817 110 k očkování proti COVID-19. Infolinka je k dispozici ve všední dny od 9.00-15.00 hod. Pro řešení ostatních konkrétních dotazů obyvatel kraje je doporučeno využívat primárně e-mailovou adresu koronavirus@khshk.cz. V pracovních dnech lze rovněž využívat tel. 495 058 111.

Přiložené soubory:
OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19
vytvořeno 14.01.2021,změněno 14.01.2021, vložil Miloš Čihák

Od pátku 15. ledna 2021 bude pro obyvatele Královéhradeckého kraje, kteří jsou starší 80 let, spuštěn centrální registrační systém na očkování proti onemocnění covid-19.Po registraci si lidé podle dalších pokynů zarezervují termín a následně se budou moci nechat očkovat na jednom ze sedmi stávajících zřízených očkovacích míst regionu. Informace  k očkování lze najít na stránkách ministersrtva zdravotnictví, dále na webové adrese koronavirus.kr-kralovehradecky.cz. Pomoc s registrací lze získat i na informační lince ke koronaviru 1221. Více - viz. příloha.

Přiložené soubory:
NABÍDKA POMOCI OBČANŮM
vytvořeno 15.10.2020,změněno 19.10.2020, vložil Miloš Čihák

Obec Ledce nabízí svým občanům pomoc při řešení  situací způsobených nákazou COVID-19. V případě potřeby kdykoli volejte na tel. 605 060 898 nebo 602 119 747.

DEZINFEKCE NA RUCE A POVRCHY ANTI-COVID JE K DISPOZICI VOLNĚ K ODBĚRU V MÍSTNÍM OBCHODĚ
vytvořeno 08.04.2020,změněno 18.10.2020, vložil Miloš Čihák

V místním obchodě si mají občané možnost do přinesených obalů stočit dezinfekční přípravek na ruce a povrchy Anti-Covid. Žádáme občany,aby odebírali pouze takové množství, které upotřebí. Dezinfekce je pouze omezené množství. Myslete i na ostatní. Děkujeme.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM V DOBĚ EPIDEMIE
vytvořeno 20.03.2020,změněno 18.10.2020, vložil Miloš Čihák

Domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec. V naší obci prozatím platí varianta ukládání uvedeného odpadu do nádob na komunální odpad. Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění. 
Stanovisko SZÚ:
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1
 Doporučení MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami