Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

CZECHPOINT - obecné informace

Co je CZECHPOINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.CZECHPOINT je nyní k dispozici v naší obci i na Obecním úřadě.
Kolik služba stojí:
Výpis z Rejstříku trestů: 50 Kč
Ostatní výpisy: 100 Kč první strana, každá další 50 Kč


Kompletní informace o službě CZECHPOINT naleznete na www.czechpoint.cz

Stručný přehled služeb